جوایز تشویقی برای همه

مقررات استفاده از جوایز فرهنگی آبان تا آبان

مقررات مربوط به جوایز فرهنگی آبان تا آبان، سایت ماهنامه صنایع پلاستیک

براي تمام تراكنش هاي انجام شده از طريق وبسايت ماهنامه

(پرداخت هاي بر خط)

1- کلیه کاربرانی که به صورت خودکار برنده جوایز فرهنگی  این سایت می شوند، لازم است این مقررات را مطالعه کرده و از آن آگاه باشند؛

2- جوایز فرهنگی آبان تا آیان، جوایزی است که از محل بودجه موسس بنیاد فرهنگی / علمی "ساعت نیا" در جهت معرفی سایت جهانی این ماهنامه به این اقدام اختصاص یافته است؛

3- هدف از این اقدام، اولا) توسعه فرهنگ کاربرد رسانه های الکترونیک به منظور عمومی تر کردن وبسایتی است که در آینده نزدیک برای معرفی صنایع پلاستیک کشور به جهانیان، افتتاح و معرفی خواهد شد؛  ثانیا) مقابله با فرهنگ ریاکارانه تخفیفات نامعمول و غیر عادی (به جز تخفیف نوبت مندی) و ثالثا) توسعه فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری است، که بدوا به دلیل تعلق "موسسه خیریه مهر سهیلا" به بخشی از صنایع پلاستیک کشور و وجود مدیران خوشنام این صنعت در هیات امنای آن با این هدف طراحی شده است؛

4- این جوایز از یازدهم  آبان ماه سال 1392 برقرار و  به مدت یازده سال و تا یازدهم آبان ماه سال 1403 ، به کلیه کسانی که از طریق این وبسایت هرنوع خرید، اعم از اشتراک جدید، تمدید اشتراک، خرید کتاب، سفارش آگهی و پرداخت صورتحساب خود را انجاام دهند،بدون استثنا به تمام کسانی که سقف پرداخت بالای یک میلیون ریال را رعایت کنند، تعلق می گیرد؛

5- این جوایز به هیچ نوع پیش نیاز نظیر ترفندهای مشابه تبلیغاتی احتیاج ندارد، و صرف انجام امور جاری کاربران از طریق این وبسایت، وفق مقررات اعلام شده جهت بهره مندی از این جوایز کفایت می کند؛

6- به هنگام انجام امور جاری، معرفی یک شماره تلفن همراه (دایر) و یک آدرس ایمیل معتبر، ضروری است. در صورت عدم معرفی یک آدرس ایمیل معتبر، هیچ یک از فرم های کاربران مورد قبول واقع نخواهد شد؛

7- هر یک از کاربران، پس از انجام امور جاری، بی درنگ یک ایمیل خودکار از قسمت مدیریت سایت دریافت خواهند کرد که در آن، رقم جایزه آنان مشخص شده است؛ این جایزه فقط در صورت رعایت سقف خرید به کاربر تعلق گرفته و پس از دریافت این ایمیل کافیست کاربر یاد شده، با فشردن دکمه "درخواست جایزه" فرم مزبور را دریافت کرده و تکلیف نحوه دریافت جایزه خود را تعیین نمایند. پس از ارسال این فرم، ماهنامه به همان صورتی که مورد نظر هریک از کاربران است برای تحویل جایزه کاربران اقدام خواهد کرد. این فرم بایستی حداکثر تا 10 روز پس از اعلام جایزه توسط برندگان تکمیل و ارسال شود، در غیر این صورت، ردیف مالی آن به دلیل ضرورت به روز بودن حسابداری ماهنامه، حذف خواهد شد؛

8- میزان جوایز برای هر یک از قسمت ها به شرح زیر است:

الف: خرید کتاب، تمدید اشتراک و درخواست اشتراک جدید؛ 1 تا 99.999 ریال، 4 روز در هفته، 1 تا 999.999 ریال، 2 روز در هفته، و 1 تا 9.999.999 ریال، 1 روز در هفته. انتخاب این روزها به صورت اتفاقی (random) و توسط سیستم اداری سایت انجام می گیرد؛

ب: سفارش آگهی؛ 1 تا 999.999 ریال،5 روز در هفته، و 1 تا 9.999.999 ریال، 1 روز و 12 ساعت در هفته، و 1 تا 99.999.999 ریال، 12 ساعت در هفته و انتخاب این روزها به صورت اتفاقی (random) و خودکار توسط سیستم اداری سایت انجام می گیرد؛

ج: پرداخت صورتحساب در همان ماه؛ 1 تا 999.999 ریال 6 روز در هفته، و 1 تا 9.999.999 ریال،  12 ساعت در هفته، و 1 تا 99.999.999 ریال، 12 ساعت در هفته و انتخاب این روزها به صورت اتفاقی (random) و خودکار توسط سیستم اداری سایت انجام می گیرد؛

9- به جز پرداخت صورتحساب، کلیه این جوایز، فقط به تراکنش های بالای یک میلیون ریال، در هر زمینه ای، تعلق می گیرد و در صورت اعلام رقم جایزه و کمتر بودن رقم تراکنش از یک میلیون ریال، تعلق آن جایزه کان لم یکن تلقی خواهد شد؛

10- به هنگام سفارش آگهی، و تراکنش پیش پرداخت، کاربران مجاز به تقسیم رقم پیش پرداخت به اجزای بالای یک میلیون ریال حتا برای یک مورد آگهی مشابه تا 3 نوبت هستند؛

11- در مورد خاص "پرداخت صورتحساب قطعی"، اولا) کاربر نمی تواند رقم صورتحساب را به چند جزء تقسیم و پرداخت نماید، و رقم پرداختی بایستی مربوط به یک شماره آگهی و به صورت کامل پرداخت شده باشد؛ ثانیا) کاربر می تواند چند صورتحساب باقی مانده را در چند نوبت، اما هر نوبت را به صورت کامل برای یک صورتحساب پرداخت نماید؛ ثالثا) صورتحساب باید مربوط به همان ماه صدور باشد. در صدور گذشتن بیش از یک ماه از تاریخ هر صورتحساب، جایزه تعلق یافته بر تعداد ماههای تاخیر پرداخت تقسیم خواهد شد؛

12- کلیه این جوایز زمانی به کاربر تعلق می گیرند، که فرایند صورتحساب پرداختی به بانک با فشردن دکمه "تکمیل فرایند خرید" در درگاه بانک تکمیل شده و وجه مربوطه به حساب ماهنامه واریز شده باشد. مناط اعتبار در این رابطه، پرینت صورتحساب بانکی ماهنامه در بانک پاسارگاد به شماره حساب   315-8000-449328-2

و درج کد پیگیری 18 رقمی اعلام شده در پایان فرایند تکمیل خرید است.

با تشکر از توجه کاربران عزیز این وبسایت

دفتر حقوقی ماهنامه صنایع پلاستیک

"فرم تعیین تکلیف جایزه"

از اعلام نظرات و پیشنهادت شما برای تکمیل این طرح در فرم زیر سپاسگزاریم.